Päevakeskus Kalda

  Koduteenuse rahuloluküsitlus


  Teenuse saaja nimi:
  Kuupäev:
  Teenindava hooldustöötaja nimi:

  1. Teenuse saaja hinnang enda olukorrale


  Kuidas hindate enda toimetulekut (nt tervislikku seisundit, liikumisvõimekust, koduste toimingutega tegelemise suutlikkust jms).

  Toimetulek on koduteenuse abiga paranenud:
  Palun hinnake oma kodust olukorda:
  Eluruumi puhtus:
  Eluruumi aknad:
  Eluruumi soojus:
  Kas kodu aidati kütta ja kas küttepuid on varuga?

  Kas hooldustöötaja toob neid kaupu ja toiduaineid, mida tellite?

  Vajalikud toiduained
  Toitu valmistan
  Kas vajate rohkem abi toidu valmistamisel abi ja kuidas?

  Kas praegusel hetkel:
  Ma soovin, et:
  Hügieenitoimingud:
  Kas vajate hügieenitoimingutes rohkem abi ja kuidas?

  Kui te ei saa abi korral olla nii puhas kui soovite, siis palun põhjendage.

  2. Teenuse saaja rahulolu hooldustöötajaga ja osutatava koduteenusega


  Kas hooldustöötaja peab kinni hooldusplaanis kokkulepitud külastuspäevadest ja kellaaegadest?

  Kas hooldustöötaja peab kinni kokkulepitud koduteenustest?

  Kuidas iseloomustate praegust hooldustöötajat ja tema suhtumist töösse?

  Kuidas hindate oma suhteid hooldustöötajaga? Kas suhted on head, sõbralikud ja teineteist ausatavad või halvad jms)?

  Kuidas hindate hooldustöötaja usaldusväärsust: usaldusväärne / ei ole usaldusväärne (põhjendus)?

  Kas hooldustöötaja tunneb huvi teie probleemide vastu?

  Hinnake oma rahulolu koduteenusest saadava abiga. Olen rahul / ei ole rahul. Kui te pole rahul, siis palun põhjendage.

  3. Teenuse saaja soovid ja ettepanekud


  Kas tunnete vajadust sagedasemaks teenindamiseks?

  Kas tunnete puudust mõnest teenusest? Kui jah, siis millisest?

  Kas sooviksite muuta teile osutatavat koduteenust? Kui jah, siis mis võiks olla teisiti?

  4. Teenuse saaja kommentaarid / täpsustused / tähelepanekud / ettepanekud / lahenduse pakkumine:

  Rahulolu-küsitluse täitis:

  Teie e-post (soovitatav), millele saame saata küsitluse koopia ja mille kaudu ühendust võtta:

  Juurdepääsetavuse valikud

  Teksti suurus:  Kontrast: