Päevakeskus Kalda

Lugupeetud külastajad!

Asutus ei tööta rahvus- ja riigipühadel!

Rahvuspüha ja puhkepäev on 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

Riigipühad ja puhkepäevad on:
1) 1. jaanuar – uusaasta;
2) – suur reede;
3) – ülestõusmispühade 1. püha;
4) 1. mai – kevadpüha;
5) – nelipühade 1. püha;
6) 23. juuni – võidupüha;
7) 24. juuni – jaanipäev;
8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
81) 24. detsember – jõululaupäev;
9) 25. detsember- esimene jõulupüha;
10) 26. detsember – teine jõulupüha.

Imelist jõuluaega!

Vastavalt asutuse töökorralduse reeglitele on 1. jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 20. augustile eelnev tööpäev lühendatud 3 tunni võrra.

Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda loodi 1. jaanuaril 1998. aastal. Asutuse ülesanneteks on tõsta eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti, osutades neile Tartu linna piires koduteenust ning pakkudes võimalust üksteisega suhelda ja midagi üheskoos teha. Seega korraldame ka päevakeskuse ruumides kultuuriüritusi ja huvialaringe.

Koduteenuse (tasuta ja tasuline koduteenus) taotlemiseks tuleb kliendil, tema lähisugulastel, tuttavatel või arstil võtta ühendust Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse hoolekande spetsialistiga, kelle nime, töökoha aadressi, telefoninumbri ja vastuvõtuaja leiate Tartu LV kodulehel rubriigist  hoolekandeteenistus.

Asutuse tasulisteks teenusteks on pesupesemine, koduteenus, pediküür ja maniküür.

Pesupesemisteenuse saamiseks tuleb tuua pesu Päevakeskus Kaldasse aadressil Kaunase pst 22. Pesupesemise eest saate tasuda sekretäri juures. Tema võtab pesu vastu ja väljastab teile teenuse eest sularahaarve.

Alates 25. aprillist 2016. a osutame ka tasulist maniküüri- ja pediküüriteenust kliendi kodus. See on mõeldud eakatele, kelle liikumine on pärsitud ega suuda ise salongi minna. Selleks võtke ühendust asutuse sotsiaaltöötaja või sekretäriga telefonil 746 1016.

Päevakeskuse huvitegevust korraldab huvijuht. Kõik huviringid jm tegevused toimuvad meie töötubades ja saalis aadressil Kaunase pst 22. Huviringis osalemiseks või trenažööride kasutamiseks rääkige kõigepealt huvijuhiga kohapeal või helistage telefonil 5309 6498. Huviringides osalemine ja trenažööride kasutamine on tasuta, toimumisajad leiad rubriigist huvitegevus.

Lugemistuppa on tellitud eakate enim loetavad ajalehed ja -kirjad, nagu Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht, SL Õhtuleht jt. Lugemistoas saab kasutada tasuta ja ajapiiranguta kolme internetiühendusega arvutit.

Dokumendid ja vormid ->

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: