Üldinfo

Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda loodi 1. jaanuaril 1998. aastal. Asutuse ülesanneteks on tõsta eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti, osutades neile Tartu linna piires koduteenust ning pakkudes võimalust üksteisega suhelda ja midagi üheskoos teha. Seega korraldame ka päevakeskuse ruumides kultuuriüritusi ja huvialaringe.

Koduteenuse (tasuta ja tasuline koduteenus) taotlemiseks tuleb kliendil, tema lähisugulastel, tuttavatel või arstil võtta ühendust asutuse sotsiaaltöötajaga. Sotsiaaltöötajate nimed, töökoha aadressid, telefoninumbrid ja vastuvõtuajad leiate rubriigist sotsiaaltöötajad.

Asutuse tasulisteks teenusteks on massaaž, võimlemine, pesupesemine, koduteenus, pediküür ja maniküür.

Massaažiteenuse kasutamiseks ja võimlemises osalemiseks tuleb eelnevalt rääkida massööriga meie aadressil Kaunase pst 22 või helistada telefonidel 746 1018, 746 1016.

Pesupesemisteenuse saamiseks tuleb tuua pesu Päevakeskus Kaldasse aadressil Kaunase pst 22. Pesupesemise eest saate tasuda sekretäri juures. Tema võtab pesu vastu ja väljastab teile teenuse eest sularahaarve.

Alates 25. aprillist 2016. a osutame ka tasulist maniküüri- ja pediküüriteenust kliendi kodus. See on mõeldud eakatele, kelle liikumine on pärsitud ega suuda ise salongi minna. Selleks võtke ühendust asutuse sotsiaaltöötaja või sekretäriga telefonil 746 1016.

Päevakeskuse huvitegevust korraldab huvijuht. Kõik huviringid jm tegevused toimuvad meie töötubades ja saalis aadressil Kaunase pst 22. Huviringis osalemiseks või trenažööride kasutamiseks rääkige kõigepealt huvijuhiga kohapeal või helistage telefonil 746 1017. Huviringides osalemine ja trenažööride kasutamine on tasuta, toimumisajad leiad rubriigist huvitegevus.

Lugemistuppa on tellitud eakate enim loetavad ajalehed ja -kirjad, nagu Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht, SL Õhtuleht jt. Lugemistoas saab kasutada tasuta ja ajapiiranguta kolme internetiühendusega arvutit.

Loe edasi..

Dokumendid ja vormid