Päevakeskus Kalda

  Päevakeskuse huvitegevuse ja teiste teenuste rahuloluküsitlus

  Palume Teil osaleda rahulolu uuringus. Informatsiooni kasutame päevakeskuse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.

  Sugu:
  Vanus:

  1. Millist päevakeskuse teenust Te kasutate (märgi kõik sobivad):

  2. Kas olete rahul huvitegevuse toimumisaegadega?

  Põhjendage rahulolematust toimumisaja suhtes

  3. Kas huvitegevused on olnud õpetlikud?

  Palun põhjendage vastust

  4. Kas huvitegevuse ringe on piisavalt?

  Palun põhjendage vastust

  5. Kas huvitegevused (ringid, loengud, üritused jm) on huvitavad?

  Palun põhjendage vastust

  6. Kuidas Te olete rahul huviringide juhendajate asjatundlikkusega?

  Palun põhjendage vastust

  7. Milliseid huvitegevusi lisaks soovite?

  8. Kust saite informatsiooni huvitegevusest jm teenuste kohta?

  9. Kas olete rahul maniküüri- ja pediküüriteenusega ja töötaja asjatundlikkusega?

  Palun põhjendage vastust

  10. Kas olete rahul pesupesemisteenusega ja töötaja asjatundlikkusega?

  Palun põhjendage vastust

  11. Kas töötajad on küsinud Teilt soove/ettepanekuid?
  Palun põhjendage vastust

  12. Kas töötajatel on aega Teie jaoks ning tunnustavad Teid? Jah Ei
  Palun põhjendage vastust

  13. Palun kirjuta muid soove ja mõtteid:

  Teie e-post (soovitatav), et saata koopia vastustest ning mille kaudu saame ühendust:

  Juurdepääsetavuse valikud

  Teksti suurus:  Kontrast: