Päevakeskus Kalda

Hingehoidja:

Raili Hollo

Tutvustus:
Olen lõpetanud rakenduskõrghariduse hingehoiu erialal ning hetkel täiendan ennast diakoonia ja hingehoiu eriala magistriõppes. Hingehoidjana olen töötanud 2009. aastast, läbides lisaks arvukaid erialaga seonduvaid täienduskoolitusi. Olen olnud aastaid lähedase inimese hooldaja. Seeläbi olen kogenud, kui oluline on saada ära kuulatud ja mõistetud ning kui palju annab jõudu juurde see, kui keegi on sinu kõrval. Soov olla parem teekaaslane viiski mind õppima hingehoidu.

Üksindus põhjustab sageli stressi ja alandab elukvaliteeti. Lein, haigus või surma teemaga kokku puutumine on kõigile raske ja võib põhjustada kriisi. Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidlikud vestlused vähendavad kriisi kahjulikke mõjusid ja leevendavad üksildustunnet ja pakuvad tuge. Hingehoidlik vestlus ja tugi toimuvad abivajaja enda tingimustel ja rütmis.

Iga inimene on eriline ja ainulaadne. Oma mõtteid, muret ning valu jagada ei ole alati kerge. Olen südamest tänulik usalduse eest!

Eesmärk:
Hingehoidja töö eesmärk on olla kannatavale/leinas/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Hingehoidja hoolitseb inimese kui terviku eest, võimaldades vestlust ka eksistentsiaalsetel ja usulistel teemadel.

Tööülesanded:
Hingehoidlikku abi vajava kliendi toimetulekut toetav nõustamine, vajadusel ja pädevuse piirides usuliste talituste läbiviimine või nende korraldamine, kaasates selleks pädeva spetsialisti.

 

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: