Päevakeskus Kalda

  1. aastal küsitleti koduteenusele tagasisidet 340 koduteenuse saajalt. 330 teenuse saajat olid teenusega rahul ja rahul ei olnud 10 teenuse saajat.

Rahulolu osas tõi valdav enamus teenusesaajaid  välja hooldustöötajate hooliva ja toetava suhtumise. Tagasiside  küsimustikus vastati, et neile pakub turvatunnet teadmine, et hooldustöötaja tuleb ja nad ei ole jäetud üksi ning ka nende sugulastel on palju turvalisem ja rahulikum. Lisati, et hooldustöötajad ei ole ükskõiksed, tunnevad huvi teenuse saaja probleemide vastu ja on professionaalsed.  Professionaalsust tõsteti esile just isikuabi osutamisel. Teenuse saajad kiitsid ka abistamist raviasutuse külastamisel ja toidukaupadega varustamisel.

Tagasiside küsimustikus said teenuse saajad teha ettepanekuid ja soove koduteenusele – olemasolevatele teenustele lisaks soovitakse  juuksuriteenust; hooldustöötajaga koos kaupluse külastamist, teenuse saaja  kaupluste sooduskaarti kasutamist hooldustöötaja poolt, eramute juures lume lükkamist ja aias puulehtede koristamist, kõnniteede puhastamist, akende pesemist, elamispinna suurpuhastust, riiete triikimist, aiast õunte korjamist.

Rahulolematuse põhjused olid  – hooldustöötaja kiirustab,  teenindamine liiga lühikese ajaga ehk väike maht, pidev hooldustöötaja vahetumine, koristamise asemel soovitakse  suurpuhastus, üldine rahulolematus nii koduteenuse lepingu  kui ka korraldusega (soovitakse kindlat hooldustöötajat).

Aastal 2023 jooksul osutati koduteenust 648  erinevale Tartu linna kodanikule, neist 503 olid naised ja 145 mehed.

Aasta 2023 jooksul sõlmiti 150 uut koduteenuse lepingut.  Koduteenuse leping lõppes 133  teenuse saajaga. Lepingu lõppemise põhjuseks oli 70 teenuse saaja elama asumine sotsiaalhoolekandeasutusse (hooldekodu jms). 15 teenuse saajat lõpetasid lepingu omal soovil. Surma tõttu lõppes leping 48 korral.

Koduteenuse saajad soo ja vanuse järgi 2023 aastal
Vanuserühm Rea
nr
Mehed Naised Kokku
18–49 01 6 2 8
50–64 02 25 20 45
65–74 03 39 54 93
75–84 04 33 184 217
85+ 05 42 243 285
Kokku 06 145 503 648

Hingehoidja teenust kasutas 2023 aasta jooksul 46 koduteenuse saajat, neist mehi oli 10 ja naisi 36. Hingehoidja külastas teenuse saajaid 264 korral.

Hingehoidja teenuse saajad soo ja vanuse järgi 2023 aastal
Vanuserühm Rea
nr
Mehed Naised Kokku
18–49 01 0 0 0
50–64 02 1 2 3
65–74 03 2 4 6
75–84 04 3 14 17
85+ 05 4 16 20
Kokku 06 10 36 46

Seisuga 31.12.2023 oli koduteenusel 517 Tartu linna kodanikku.

Huviring

Eakate vaba aja sisustamiseks töötas 2023. a asutuses  11 huviringi: 

1) käsitööring  ( kudumine, heegeldamine, viltimine, decoupage tehnika) – üks kord nädalas 2 tundi, grupis 7 klient, ringi juhib huvijuht;  

2)  seeniortantsuring – tantsurühm „Kalda“ 2 korda nädalas 1 tund, grupis 11 klienti, ringi juhib huvijuht;  

3)  male- ja kabering – kord nädalas, terve päev, grupis 25 klienti, toimusid lisaks kabe- ja maleturniirid, ringi organiseerib vabatahtlik;  

4)   koroonaring – kord nädalas, grupis 7 klienti, käiakse koos vabatahtlikkuse lausel;  

5) nahkehistööring –  2 korda nädalas, grupis 10 klienti, ringi juhib 0,25 koormusega hooldustöötaja;  

6) aju harjutused eesti keelne grupp – kord nädalas, ringis 4 klienti, ringi juhib huvijuht;  

7) aju harjutused vene keelne grupp – kord nädalas, ringis 5 klienti, ringi juhib huvijuht;  

8) istumistantsuring – grupis 30 klienti, koos käiakse 2 korda nädalas, ringi juhib huvijuht;  

9) hommikune võimlemine – 13 klienti, koos käiakse 2 korda nädalas, 

10) maaliring – toimub kord nädalas, grupis 3 klienti; 

11) Ühislaulmine – toimus kord kuus, grupis 7 klienti; 

Käsitööringide näitus toimus  detsembrikuus, kus oli välja pandud käsitöö- ja nahkehistöö esemed. Kontserte korraldati 4 korral ja osa võttis kokku hinnanguliselt 120 klienti. Toimus üks terviseloeng, osa võttis 20 klienti. Loenguid toimus 5 korral, kokku külastas 80 klienti. Seeniortantsurühm Kalda esines hooldekeskuses Eluringikeskus 2023. aasta novembrikuus. 

Huvitegevuse aasta lõpetati jõulupeoga, kus esines muusik Ülle Kool ja Esta Ruusmann, osales 35 klienti.  

Seisuga 31.12.2023  on 105 huvitegevuse püsiklienti (külastab päevakeskust vähemalt kord nädalas huviringi või muud tegevust).    

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: