Projekt

Sihtasutuse Innove programmi “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused” raames rahastatud projekt “Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas”.

Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ja asjaajamisel väljapool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas. Koduteenuse määramise vajadus tehakse kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega isiku elukohas.

Eesmärk:
  • Soovime aidata inimesi, kellel on oma lähedaste hooldamise tõttu raskendatud tööl käimine. Selleks abistame hooldust vajavat lähedast isikuabiga ja toetame igapäevast toimetulekut tema enda kodus.
  • Pakume koduteenust kuni 130 abivajajale.
Tulemus:
  • Võimaldame inimestel naasta tööle või säilitada oma senine töö.
  • Osutame rohkem isikuabi, s.t jõuame rohkemate abivajajateni.
Koduteenuse saamiseks:
  • Meie koduteenus hõlmab isikuabi, s.t abistamist pesemisel, söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel jm.
  • Taotlemiseks tuleb lähedase hooldajal või hooldataval võtta ühendust projektijuhiga tel 5331 7419 või 746 1017. Saab ka saata kirja meiliaadressile ulle.vosu@raad.tartu.ee
  • Samuti tuleb täita ka taotluse vorm, mille saab küsida projektijuhilt või välja printida aadressil https://pkkalda.tartu.ee  
  • Pärast taotluse täitmist teeb projektijuht hooldatava ja lähedase hooldajaga nende kodus hindamisintervjuu ning füüsilise ja vaimse võimekuse testi.
  • Pärast hindamisintervjuud sõlmime tähtajalise lepingu ja koostame hooldusplaani, millele märgime täpsema tegevuskava ning isikuabi osutamise aja (tundides).
  • Isikuabi osutavad hooldustöötajad.
Lisainfo projekti kohta
Projekti rahastav fond: Struktuurifond ESF
Projekti maksmus: 399 723 EUR
Tartu kohustused: 99 931  EUR
Toetuse summa: 299 792 EUR

Küsi lisateavet projektijuhilt tel 5331 7419 või 746 1017 esmaspäeval kl 15-17, kolmapäeval ja reedel 9-12.
Teenust osutab Päevakeskus Kalda.
Teenus on tasuta.

Päevakeskus Kalda

Aadress: Kaunase pst 22, 50706 Tartu

Ülle Võsu, projektijuht
tel 746 1017, 5331 7419
e-post ulle.vosu@raad.tartu.ee
Vastuvõtt:
esmaspäev 15.00-17.00
kolmapäev ja reede 9.00-12.00