Päevakeskus Kalda

Alates 11. veebruarist 2013 osutab Päevakeskus Kalda Tartu linna elanikele tasulist koduteenust. Koduteenus on isiku abistamine igapäevaeluks vajalikes tegevustes ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel kodust väljaspool, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek harjumuspärases keskkonnas. Koduteenuse määramise vajadus tehakse kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega isiku elukohas. Koduteenuse tunnihind on 6 eurot.

Tasulise koduteenuse osutamiseks sõlmitakse tasuline koduteenuse leping (vajadusel kolmepoolne). Koostatakse hooldusplaan, millele märgitakse eeldatav koduteenuse maht tundides ja tegevused.
Kliendi juures täidetakse igakuiselt teenustundide tabel, mis on koduteenuse arve esitamise aluseks.

Koduteenuse efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks pakkumiseks on Tartu linn jagatud neljaks koduteenuse piirkonnaks, kus tegelevad teenuse korraldamisega asutuse sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad.

Annelinn,Ülejõe
Ülejõe, Annelinn
Karlova, Tamme
Tähtvere, Veeriku

Juurdepääsetavuse valikud

Teksti suurus:Kontrast: