Tasuline koduteenus

Alates 11. veebruarist 2013 osutab Päevakeskus Kalda Tartu linna elanikele tasulist koduteenust. Koduteenus on isiku abistamine igapäevaeluks vajalikes tegevustes ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel kodust väljaspool, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek harjumuspärases keskkonnas. Koduteenuse määramise vajadus tehakse kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega isiku elukohas. Koduteenuse tunnihind on 6 eurot.

Tasulise koduteenuse osutamiseks sõlmitakse tasuline koduteenuse leping (vajadusel kolmepoolne). Koostatakse hooldusplaan, millele märgitakse eeldatav koduteenuse maht tundides ja tegevused.
Kliendi juures täidetakse igakuiselt teenustundide tabel, mis on koduteenuse arve esitamise aluseks.

Koduteenuse efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks pakkumiseks on Tartu linn jagatud neljaks koduteenuse piirkonnaks, kus tegelevad teenuse korraldamisega asutuse sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad.

Päevakeskus Kalda

Aadress: Kaunase pst 22, 50706 Tartu. Teenindab Annelinna piirkonda.

Annaliisa Kenppi
sotsiaaltöötaja
tel 746 1016, 5331 7125
e-post annaliisa.kenppi@raad.tartu.ee

Vastuvõtt:
esmaspäev 15.00-17.00
kolmapäev ja reede 9.00-12.00

Annika Tamme
sotsiaaltöötaja
tel 746 1017, 5331 7419,
e-post annika.tamme@raad.tartu.ee
Vastuvõtt:
esmaspäev 15.00-17.00
kolmapäev ja reede 9.00-12.00

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna Annelinna piirkonnakeskus

Aadress: Anne 44, 50703 Tartu. Teenindab Ülejõe piirkonda.

Heli Maiste, sotsiaaltöötaja
tel 736 1692, 5331 7637
e-post heli.maiste@raad.tartu.ee

Vastuvõtt:
esmaspäev 15.00-17.00
kolmapäev ja reede 9.00-12.00

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna Karlova-Tamme piirkonnakeskus

Aadress: Rahu 15, 50112 Tartu. Teenindab Karlova-Ringtee-Tamme piirkonda.

Merilin Morel, sotsiaaltöötaja
tel 736 1889, 5331 7436
e-post merilin.morel@raad.tartu.ee

Vastuvõtt:
esmaspäev 15.00-17.00
kolmapäev ja reede 9.00-12.00

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus

Aadress: Vaksali 14, 50409 Tartu. Teenindab Tähtvere-Supilinn-Veeriku piirkonda.

Irina Pütsepp, sotsiaaltöötaja
tel 746 1703, 5331 7694
e-post irina.putsepp@raad.tartu.ee

Vastuvõtt:
esmaspäev 15.00-17.00
kolmapäev ja reede 9.00-12.00