Hingehoid

Hingehoidja:

Nelli Vassila, telefon 5851 9514

Tutvustus:

Aastal 2019 lõpetasin Usuteaduse Instituudi rakenduskõrghariduse õppekava Usuteadus peaerialaga Hingehoid, mille raames läbisin ka hingehoidja baaskoolituse ja praktika Tartu Hooldekodus.

Eesti Kaplanite Kutseühingu poolt olen kantud kutseregistrisse kui Hingehoidja, tase 6 (https://www.kutseregister.ee/et/kutsed/). Oma lõputöös keskendusin hingehoidlikele kodukülastustele eakate juurde uurides nende ootusi ja vajadusi Tartu Pauluse koguduses. See on mulle hingelähedane teema, mistõttu pean oluliseks selles valdkonnas töö jätkamist.

Vanemate inimeste hulgas põhjustab üksindus sageli stressi ja alandab elukvaliteeti. Eakatel võib lein, haigus või surma teemaga kokku puutumine põhjustada kriisi. Hingehoid tähendab tuge ja mõistmist, elujulguse ja lootuse otsimist ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja ülesanne on vähendada kriisi kahjulikke mõjusid ja hingehoidlikud vestlused leevendavad üksildustunnet ja pakuvad eakale tuge. Oluline on seejuures see, et hingehoidlik vestlus ja tugi toimuvad abivajaja enda tingimustel ja rütmis. Hingehoidliku vestluse vundamendiks on vaikimiskohustus ja konfidentsiaalsus.

Eesmärk:
Hingehoidja töö eesmärk on olla kannatavale/leinas/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Hingehoidja hoolitseb inimese kui terviku eest, keskendudes eksistentsiaalsetele ja usulistele teemadele.

Tööülesanded:
Hingehoidlikku abi vajava kliendi toimetulekut toetav nõustamine, vajadusel ja pädevuse piirides usuliste talituste läbiviimine või nende korraldamine, kaasates selleks pädeva spetsialisti.