Päevakeskus Kalda

Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda moodustati 01.01.1998. a. Asutuse ülesanneteks on tõsta eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti, pakkudes neile koduteenust, kooskäimis- ja suhtlemisvõimalust. Asutuse põhitööks on koduteenuse osutamine Tartu linna eakatele ja puuetega inimestele, päevakeskuse ruumides erinevate kultuuriürituste ning huvialaringide korraldamine ja läbiviimine.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kliendil või tema lähisugulastel, tuttavatel või arstil asutuse sotsiaaltöötaja poole kohapeal või helistada. Sotsiaaltöötajate nimed, aadressid ja telefonid leiate rubriigist sotsiaaltöötajad.

Asutuse tasulisteks teenusteks on massaaž, võimlemine, pesupesemis- ja koduteenus ning pediküüri- ja maniküüriteenus.

Pesupesemisteenuse saamiseks tuleb tuua pesu asutuse kontorisse Kaunase pst. 22. Pesupesemise eest tasumine toimub sekretäri juures, kes väljastab teenuse eest teile sularahaarve.

Alates 25. aprillist 2016. a pakub asutus tasulist maniküüri- ja pediküüriteenust. Teenust osutatakse kliendi kodus ja on mõeldud eakatele, kes väljaspool kodu ei liigu ning nimetatud teenuse ostmine salongist ei ole seetõttu võimalik. Nimetatud teenuse saamiseks tuleb kliendil pöörduda asutuse sotsiaaltöötaja või sekretäri poole telefonil 746 1016.

Päevakeskuse huvitegevust korraldab huvijuht. Kõik huviringid jm tegevused toimuvad asutuses aadressil Kaunase pst. 22 töötubades ja saalis. Huviringis osalemiseks või trenažööride kasutamiseks tuleb pöörduda esmalt huvijuhi poole kohapeal (Kaunase pst. 22) või telefonil 746 1017. Huviringides osalemine ja trenažööride kasutamine on tasuta, toimumisajad leiad rubriigist huvitegevus.
Lugemistuppa on tellitud eakate poolt loetavad ajalehed ja ajakirjad, nagu Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht, SL Õhtuleht, Maakodu jm.

Lugemistoas on klientidel kasutada kolm interneti püsiühendusega arvutit. Arvutite kasutamine on klientidele tasuta ning eelnevalt registreerima ei pea.

Tere tulemast!

Annika Sõna
juhataja