Päevakeskus Kalda

Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ja asjaajamisel väljapool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas. Koduteenuse määramise vajadus tehakse kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega isiku elukohas.

Tasuta koduteenust osutatakse isikutele, kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle ülalpidamiskohustusega lähedased ei saa kohutusi täita (st. viibivad väljaspool omavalitsusüksuse territooriumi).

Koduteenuse efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks pakkumiseks on Tartu linn jagatud neljaks koduteenuse piirkonnaks, kus tegelevad teenuse korraldamisega asutuse sotsiaaltöötajad ja hooldustöötajad.

Annelinn,Ülejõe
Ülejõe, Annelinn
Karlova, Tamme
Tähtvere, Veeriku